Een grote beurt voor het orgel

`Een grote beurt voor het orgel´

Het was dit jaar op 28 september precies 25 jaar geleden dat het toen grondig gerestaureerde orgel weer in gebruik werd genomen. Vanaf dat moment beschikt Hervormd Nijeveen over een prachtig, historisch orgel dat gebouwd is in 1847 door de bekende orgelbouwers Stulting & Maarschalkerweerd. Het is geen groot orgel, het pedaal is aangehangen en we spelen op één klavier (vandaar dat we tussen voorspel en lied extra registers moeten open trekken). Het orgel heeft echter prachtige stemmen en het geheel past uitstekend in de niet zo grote (schuur)kerk.

Elk jaar wordt het orgel gestemd, nog steeds door dhr. de Graaf die indertijd ook de restauratie heeft uitgevoerd. Dhr. de Graaf is een autoriteit in de orgelbouwwereld van de kleine orgels en een alom erkend vakman. Na 25 jaar is het moment aangebroken om iets meer aan het orgel te doen dan alleen maar stemmen. Zo is het gebruikte afdichtingsleer wat hard geworden, waardoor pijpen gaan verzakken en dus ontstemmen. De frontpijpen krijgen te weinig lucht, omdat de frontpijpenstok windverlies geeft. Verder is een algehele schoonmaak van het orgel gewenst. Tenslotte wordt het orgel weer opnieuw gestemd afgeleverd.

Wij zijn als organisten erg gelukkig met het feit dat de kerkvoogdij heeft besloten dhr. de Graaf opdracht te geven om de “grote beurt” uit te voeren.
De geraamde herstelkosten bedragen 3570 Euro. Daar het orgel echter op de monumentenlijst staat worden deze werkzaamheden voor 50% vergoed tot een maximum van 1361 Euro. De rest is dus voor rekening van de kerkvoogdij.
Gelukkig beschikt de kerkvoogdij over een orgelfonds. Dit orgelfonds krijgt zijn inkomsten van het verjaardagfonds. Dus elke keer dat u op uw verjaardag weer geld doet in de collectebus draagt u bij aan het in stand houden van ons historisch orgel. Mede dank zij de activiteiten van een groep vrijwilligers die het verjaardagsfonds runnen en uw bijdragen kan “de grote beurt” worden uitgevoerd.
De organisten ervaren bovenstaande activiteiten ook als een erkenning voor hun inspanningen om elke zondag in de dienst op een verantwoorde manier voor de kerkmuziek te zorgen.

Marjo Withaar, Gert Wisselink en Albert Hoekerswever.

terug