Afbeelding van Laluce studie van mond oor op Deviant Art

Elkaar tevoorschijn luisteren

Elkaar tevoorschijn luisteren

Luisteren is in het pastoraat een belangrijke vaardigheid. En niet alleen in het pastoraat maar in alle intermenselijk verkeer. Gelukkig krijg ik regelmatig te horen dat ik goed kan luisteren! Ik werk ook een dag bij de Remonstranten en zij hebben een maandblad AdRem geheten. We bespreken maandelijks dat blad via Zoom met een groepje gemeenteleden. De laatste AdRem had als titel: Iemand tevoorschijn luisteren. Wat een prachtige uitdrukking is dat!
Toen ik even googelde op deze term, kwam ik uit bij een boek van Bert Bakker (pastor en trainer bij de PKN). Het heet: Anderen tevoorschijn luisteren. Hij beschrijft het als luisteren als gastvrouw: Dan maak je in je denken en je houding ruimte voor de ander: je oordeelt niet, je geeft niet ongevraagd advies, je corrigeert niet ongevraagd. Je komt ook niet direct met jouw verhaal en je vraagt niet allereerst naar wat jij graag wilt weten. Door dat allemaal na te laten, ontstaat er ruimte voor de ander om te vertellen wat hij/zij kwijt wil.
Als je deze dingen op je in laat werken, is het nog niet zo simpel om dit uit te voeren. Het voortijdig aandragen van adviezen/oplossingen, hoe goed bedoeld ook, komt vaak voor. Of dat degene die luistert te snel komt met zijn eigen verhaal... Luisteren is echt een kunst!
Bert Bakker zegt ook in zijn boek dat de kerk bij uitstek een plek is waar dit aangeboden en geoefend kan worden. Veel mensen, ook niet-gelovigen, zoeken een plek om over hun verlangens en vragen te praten. Die plek is niet vanzelfsprekend. De kerk zou daarop kunnen inspelen. De kerk als een plek waar je elkaar tevoorschijn luistert! Wat een mooi beeld.

Nelle Morton (1905-1987), een Amerikaanse, feministische theologe begeleidde ooit een vrouwengespreksgroep en iemand zei toen na afloop: “You heard me before I started, you heard me to my own story”. Met andere woorden: jullie hebben zo naar me geluisterd, dat ik tot mijn eigen verhaal gekomen ben. Nelle Morton noemt dat hearing to speech: iemand tevoorschijn luisteren met wat hij of zij echt te vertellen heeft. Daar is een lied over geschreven dat in de bundel Eva's Lied, deel 2 staat.  Het gaat als volgt:

Tot spreken heb je mij gehoord,
tot nieuwe levenskracht.
Ervaring, eerder nooit verwoord,
wordt aan het licht gebracht.

Tot spreken heb je mij gehoord,
en tijdens mijn verhaal
ontstaat in mij een ander woord,
begin van nieuwe taal.

Tot spreken heb ik jou gehoord
in wederkerigheid.
Wij scheppen samen, woord voor woord,
de taal die ons bevrijdt.
(Lies Thielens)

Marjan van Hal

 
terug

Agenda

Reguliere dienst

zo 26 jun 2022 om 10:00

Zomerdienst

zo 03 jul 2022 om 10:00

Zomerdienst

zo 10 jul 2022 om 10:00

Contact


Bezoekadres:
Dorpsstraat 58
7948 BS Nijeveen
Routebeschrijving

Scriba
scribahervormdnijeveen@gmail.com

KRM Financiële administratie
krmhervormdnijeveen@gmail.com
NL33RABO0373742207

Diaconie
diaconie@hervormdegemeentenijeveen.nl
NL96 RABO 0371 8023 34

Ledenadministratie 
ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl

Kerkhofbeheer
kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl